De Stichting Hart voor Laar bestaat uit de volgende personen:

 

Bestuursleden:

Mia Aendekerk

Wilhelmien v.d. Heuvel

Secretaris/Penningmeester:

Toine van Laarhoven

Voorzitter:

Johan Smolenaers

Vragen? Stuur deze naar stichtinghartvoorlaar@gmail.com