Het hart behoort tot de vitale organen van de mens.

Op het moment dat er sprake is van een hartstilstand is snel handelen nodig. De eerste 6 minuten zijn daarbij cruciaal.

De komst van een ambulance duurt vaak langer. Door de inzet van een Automatische Externe Defribillator (AED)

kan belangrijke tijdwinst geboekt worden. Met een AED kunnen daartoe opgeleide vrijwilligers (AED-kring) al overgaan

tot reanimatie, voordat de ambulance arriveert. Er zijn in Nederland al tal van AED-kringen actief en deze

hebben hun nut in de praktijk bewezen.De Stichting Hart voor Laar ondersteunt de doelstelling van

de Nederlandse Hartstichting en stelt zich ten doel om ook in Laar (een kerkdorp van Weert met een kleine 1.500 inwoners)

een AED-kring te realiseren én opleidingen te verzorgen. Er zijn al een 30-tal vrijwilligers opgeleid. Maar, een AED is er nog niet…..

Voor de aanschaf van een drietal AED’s is veel geld nodig. Hiervoor is Stichting Hart voor Laar volledig afhankelijk van giften.

De aanschaf van een AED kan mede mogelijk worden door uw financiële bijdrage.

Zou u een bijdrage willen leveren aan het redden van levens?

Dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 0151 8362 05

 ten name van Stichting Hart voor Laar.

Als u nog nadere informatie wenst over ons AED-project kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Hart voor Laar
voor deze:
Toine G. van Laarhoven

Secretaris/penningmeester