Onze AED's hangen op de Aldenheerd 13, einde oprit rechts tegen de muur :

en op de hoek Laarderschans/Doskesakker :

 

en op de Laarderheerd 11:

26-2-14

Een paar aandachtspunten voor de AED van de Stichting Hart voor Laar

Rechts naast de groene kast waarin de AED hangt, hangt een rood of groen sleutelkastje.

Achter het glas zie je de sleutel hangen om de groene kast te openen.

Het glas kun je intikken met het metalen staafje wat rechts boven in het kastje steekt.

De AED is een halfautomaat (hij geeft bij toedienen schok aan om op de knop te drukken).

De electro-pads zitten onder de gele klep al ingestoken in de AED

en zijn na verwijderen verpakking direct inzetbaar.

Reservepads zitten achter in de tas van de AED. Na gebruik AED deze aanbrengen

zodat bij, een toevallig dezelfde dag, de AED weer inzetbaar is.

Het beademingskapje zit in het tasje wat aan de AED vastzit.

Na gebruik de AED weer terug hangen en het sleuteltje in het rode kastje hangen.

Dit is onze AED, na openen geeft hij in duidelijke nederlands gesproken tekst aan wat te doen.

WMocht u zich aangemeld hebben bij Hartslag.nu dan kut u na inzet gebruik maken van een begeleidings/nazorg traject

via Hartslag.nu

26-2-14

Kontaktblad Laar

19-2-14

Na het ontvangen SMS bericht van HartslagNu

Heftig, ik en anderen kregen om 16:47 een sms van HartslagNu om direct naar locatie op Laar te gaan.

De aangeleerde zinnen van de reanimatiecursus gingen door mijn hoofd. Meerdere mensen hadden deze melding gekregen. Onze AED was ter plaatse, ambulance, politie.

 Slachtoffer werd gereanimeerd.

 Ik heb nadien de status van de AED gecontroleerd, hij staat weer standby, contact met onze instantie voor herstellen breukglas waarachter de sleutel van de AEDkast hangt en check van de AED en de pads.

" Wat heeft dat voor zin dat er zoveel mensen op af komen zei iemand", "beter als geen antwoorde ik". Voor al die andere mensen die erop af kwamen, binnen 10minuten telde ik 10 man. Respect !! De eerste inzet van onze AED is een feit, mensen van Laar, slaap zacht, jullie weten waar hij hangt : Aldenheerd 13, aan het einde op de oprit, rechts tegen de muur.

Het rode sleutelkastje open je door het breekglaasje in te slaan. Gebruik hiervoor het stalen staafje wat in dit rood kastje steekt.

 

31-1-14

Wat doe jij de eerste 6 minuten?  Kijk eens naar deze video van de Nederlandse hartstichting.

16-1-14

Er zijn weer een aantal herhalingslessen Reanimatie en AED gegeven, diegenen die zich hiervoor al eerder aangemeld hebben, kregen automatisch bericht.

Totaal zijn er nu bijna 50 mensen die deelnamen aan deze cursus.De herhalingslessen betreffen slechts 1 avond.Mocht u geinteresseerd zijn om alsnog een cursus AED Reanimatie te

willen volgen neem dan contact met ons op via wpgvdheuvel@telfort.nl . De startcursus duurt slechts 2 avonden van 20.00uur tot ca. 22.30uur. Doet u het niet voor uzelf doe het dan voor uw naaste.

Ook mensen zonder ervaring, die deelnemen zijn enthousiast, men weet in ieder geval dat men iets kan doen in plaats van niets doen of niet weten wat te doen bij een plotselinge hartstilstand.

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die zelfs de kosten voor een reanimatiecursus vergoeden, hiervoor dient u zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren.

30-10-12

Eerste herhalingsles AED/Reanimatie

Vandaag zijn de eerste mensen op herhaling gegaan.Een 7-tal mensen mochten datgene wat men geleerd had in de basiscursus AED toepassen op de oefenpoppen.Door deze opfriscursus zijn deze mensen nog beter in staat om hulp te bieden.Opvallend was dat iedereen wist wat men moest doen.Met een aanvulling op het eerder ontvangen certifikaat sloot men de avond af.

Die mensen die de basiscursus gedaan hebben ontvangen bericht voor de herhalingscursus.

 Natuurlijk is nog steeds deelname mogelijk.Voor mensen van Laar die Vriend van de Stichting Hart voor Laar zijn is deelname gratis.Mensen buiten Laar en die geen Vriend zijn betalen een kleine vergoeding voor het volgen van deze cursus die 2 avonden van ca 2,5 uur duurt.Aanmelding kan via deze site of stuur een e-mail naar Wilhelmien  wpgvdheuvel@telfort.nl

De Stichting Hart voor Laar is Present op de St.Maartensmarkt op Laar zondag 4 november 2012.

10-9-12

Uitnodiging en demonstratie AED op donderdag 27 september

Laar beschikt inmiddels over een eigen AED. Deze is onlangs ge´nstalleerd bij de familie Eekhof, Aldenheerd 13.

Stichting Hart voor Laar nodigt u van harte uit om te komen kijken waar deze hangt, zodat u in geval van nood de AED gemakkelijk weet te vinden. Omdat er veel verschillende soorten AED-apparaten in omloop zijn, biedt de stichting u ook de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe gemakkelijk deze bediend kan worden.

Ge´nteresseerd? Kom dan op donderdag 27 september om 19.00u naar Aldenheerd 13.

Aansluitend zal Bee-j Bertje een demonstratie plaatsvinden, waarbij de koffie voor u klaar staat. Daarna kunt u tot ongeveer 20.00u persoonlijk met het apparaat kennismaken.

Met een AED kunnen levens worden gered. Iedereen kan leren hoe je een AED bedient. Beschikt u nog niet over een reanimatie/AED-certificaat?

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de binnenkort te starten cursus, die slechts twee avonden van uw tijd vraagt. Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Wilhelmien van den Heuvel via e-mail: wpgvdheuvel@telfort.nl

26-7-12

Hallo vrienden van Hart voor Laar en cursisten reanimatie en AED,

Zoals jullie gelezen, gehoord, of gezien hebben hangt de eerste AED op Laar bij de familie Eekhof, Aldenheerd 13.

De AED is aangemeld bij burgerhulpverlening Limburg. Dit houdt in dat vrijwilligers die zich aangemeld hebben bij burgerhulpverlening Limburg een sms kunnen krijgen waarin gevraagd wordt om hulp te gaan verlenen met reanimeren of de AED op te halen om de AED in te zetten.

Iedereen die mee wil doen met het sms alert moet zich persoonlijk aanmelden bij: www.burgerhulpverleninglimburg.nl .

Op deze site kun je alles lezen hoe het werkt, hoe je je aanmeldt enz. Er zijn ook voorlichtingsavonden in de regio gepland, daar kun je ook via deze site voor aanmelden.

Wij kunnen ook een voorlichtingsavond plannen op Laar. Wij hebben dan 25 personen nodig die de avond willen bezoeken. De avond wordt verzorgd door iemand van RAVL (regionaal ambulance vervoer Limburg).

Heb je vragen over het gebruik van de AED, laat het dan weten dan kijken we of we nog korte infoavond plannen of dat we het direct kunnen beantwoorden. Op de herhalingslessen wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van de AED.

In september en oktober ga ik de herhalingslessen plannen (hier krijgt iedereen bericht voor). Ook nieuwe cursisten kunnen zich aanmelden. ik heb nog een paar cursisten nodig voor een nieuwe cursus.

 

Met vriendelijke groet,
Wilhelmien van den Heuvel
Stichting Hart voor Laar

 

AED hangt op de Aldenheerd 13 op Laar (18-7-12)

De AED hangt bij de familie Eekhof op de Aldenheerd 13 en is inzetbaar/gereed voor gebruik.

De AED hangt op de Aldenheerd 13 (er volgt nog een pictogram op de gevel)

Annemieke Eekhof met onze AED : dankzij hun bereidwilligheid is het Dorp Laar een stuk veiliger geworden.

Het Dorp Laar is nu een stuk veiliger geworden, dankzij de diverse giften, donaties en bijdragen van de Vrienden van de Stichting Hart voor Laar, dus iedereen die hieraan bijgedragen heeft: hartstikke bedankt.

Mocht de AED gebruikt worden, dan is er een overeenkomst gesloten met AED Solutions die er voor zorgt dat de AED weer standby gemaakt wordt en er wordt een nazorgtraject opgestart voor diegenen die hulp hebben geboden.

Natuurlijk blijft het hier niet bij.U kunt zich nog steeds aanmelden voor de cursus Basale Reanimatie, ook kunt U zich aanmelden als Vriend van de Stichting Hart voor Laar.

De Stichting heeft besloten om de kosten bewust laag te houden: als U Vriend wordt dan kost dit 5 Euro per gezin per jaar.U blijft Vriend voor een periode van 5 jaar.De jaarlijkse incasso komt geheel ten goede aan onderhoud AED. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan GRATIS deelnemen aan onze cursus.U kunt ook de cursus " los" volgen, deze duurt 2 avonden van ca.2,5uur, de curus wordt bij goed gevolg afgesloten met een erkend certifikaat van de Nederlandse Hartstichting en gegeven door en gecertificeerde NRR trainer (onze Wilhelmien).

Donatie Straatspeeldag 2012

Tijdens de straatspeeldag is er 47,75 Euro gedoneert aan de Stichting Hart voor Laar.

Fantastisch dat dit gebeurd is.Dit komt geheel ten goede aan de aanschaf en onderhoud van de AED

Rabobank Dichterbijfonds doneert aan Stichting Hart voor Laar

Dinsdagavond 22-5-2012 heeft de Rabobank Nederweert via het Dichterbijfonds 100.000 Euro verdeeld over 34 instanties die een bijdrage leveren via vrijwilligerswerk en vrijwillige maar niet vrijblijvende inzet aan goede doelen.Onze Stichting Hart voor Laar heeft een donatie van 3000 Euro mogen ontvangen voor de aanschaf van 1 AED.

De AED is besteld inclusief degelijke kast

Maar De Stichting Hart voor Laar gaat nog een stap verder:

Naast Opleidingen met diploma van de Nederlandse Hartstichting

Ook Opleidingen verzorgen voor mensen buiten het dorp door onze aansluiting bij de NRR

En Wij hebben gezorgd voor Nazorg na inzet AED voor diegene die Slachtofferhulp hebben verleend.Want ook wij beseffen dat het emotionele effect achteraf op kan gaan spelen en hebben hier een passende oplossing voor gevonden.

Dorpsraad Laar doneert aan Stichting Hart voor Laar

Dankzij een donatie uit het Leefbaarheidsbudget 2012 van de Dorpsraad van Laar is de Stichting Hart voor Laar weer een stap dichter bij haar doelstelling gekomen.

Sponsorwinkel doneert cheque 750 Euro aan Stichting Hart voor Laar

Zaterdag 11 februari 2012 ontving de Stichting Hart voor Laar een cheque van 750 Euro uit handen van voorzitter Paul Horsmans van Stichting Sponsorwinkel. De Sponsorwinkel, gevestigd aan de dr.Schaepmansstraat in Weert, verkoopt gebruikte kleding tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Door de inzet van vrijwilligers konden zij dit jaar 10.000Euro doneren aan diverse goede doelen.

Wij zijn ontzettend blij, namens onze Stichting en de Inwoners van Laar dat wij een gigantische stap dichterbij onze doelstelling zijn om 1 AED aan te kunnen gaan schaffen.

Toine, Wilhelmien en Johan nemen van Paul de cheque van de Stichting Sponsorwinkel voor de Stichting Hart voor Laar in ontvangst

Op de foto nemen Toine, Wilhelmien en Johan de cheque in ontvangst van Paul.

Natuurlijk waren wij niet de enigsten. Er werden cheques uitgedeeld aan diverse andere instanties waaronder de Molenstichting voor het realiseren van oa.een camera/videosysteem.Hierdoor kunnen mindervalide mensen een molen in zijn geheel van binnen bezichtigen zonder dat ze trappen op hoeven te gaan.Diverse leer-initiatieven, scouting Tungelroy en Ouderenverenigingen mochten ook een cheque in ontvangst nemen voor het realiseren van hun doelstellingen.

Allen werden zij warm welkom geheten met heerlijke koffie en cake.Ga gerust eens kijken bij de Sponsorwinkel op de dr.Schaepmanstraat 17 in Weert.U zult verbaasd zijn over de inrichting, het aanbod en de gastvrijheid van de medewerkers.En voor de prijs hoeft u het echt niet te laten. Mocht u bruikbare kleding over hebben, lever deze dan in, u steunt het goede doel en maakt u medemens blij.

 

 

Opnieuw diploma's uitgereikt cursus Reanimatie aan cursisten

Donderdag 19 januari waren er weer 5 cursisten gestart, 3 cursisten kregen 2 februari hun diploma uitgereikt.

Wij feliciteren Severinne, Gerrie & Gerrie met het behaalde resultaat.

De andere 2 cursisten konden ivm.prive omstandigheden deze cursusdag niet aanwezig zijn.In dit geval mogen zij de volgende keer deelnemen aan het tweede deel van de cursus.

Gerrie, Severinne, Wilhelmien en Gerrie in actie.

Het is en blijft mogelijk om de cursus te volgen.Meldt u zich aan via deze website of bij Wilhelmien, Toine, Mia of Johan.

Voor Vrienden van de Stichting die deel willen nemen is dit slechts 5 Euro per jaar, voor een periode van 5 jaar.Wilt U geen vriend worden dan kost deze cursus 25 Euro.Na afloop ontvangt u een diploma van de Nederlandse Hartstichting en het boekwerk Basale Reanimatie van de Nederlandse Hartstichting.

Wij zijn bijna zover dat er 1 AED aangeschaft kan worden, de Stichting Hart voor Laar is door de eerste ronde van het Dichterbijfonds gekomen.Het blijft nog spannend

Deskundige uitleg van Wilhelmien aan 1 groep oplettende cursisten

En natuurlijk zelf doen, onder het toeziend oog van Wilhelmien

Weer 4 diploma's uitgereikt cursus Reanimatie aan cursisten

Woensdag 18 januari zijn er weer diploma's REANIMATIE (BLS) en AED van de Hartstichting uitgereikt.Wij feliciteren Ton, Jacob, Mark en Annemarie met het behaalde resultaat.

Unive Verzekeringen doneert 1250 Euro aan Stichting Hart voor Laar

Onze dank aan Unive Verzekeringen.Dankzij een donatie van 1250 Euro is de Stichting Hart voor Laar weer een goede stap in de richting om haar doelstellingen te realiseren.

Eerste 11 diploma's uitgereikt cursus Reanimatie aan cursisten

Donderdag 1 december zijn de eerste diploma's REANIMATIE (BLS) en AED van de Hartstichting uitgereikt aan de eerste 11 cursisten die deelnamen aan de reanimatiecursus.

Dit kregen zij niet zo maar. In dit tweede deel van de cursus Reanimatie leerde men omgaan met verschillende soorten AED's

en werden de eerste handelingen van reanimeren en beademen diverse keren gerepeteerd.

Wij feliciteren Ton, Annemieke, Johan, Maurice, Marianne, Johan, Carla, Maria, Jos, Natasja en Marianne met het behaalde resultaat.

In januari starten 2 nieuwe groepen cursisten. Voor de vijfde groep zijn al diverse aanmeldingen binnengekomen maar deze groep is momenteel nog niet vol.

Ge´nteresseerd, neem gerust contact met ons op.

 

1e cursus Reanimatie van start

Donderdag 17 november is door de Stichting Hart voor Laar de eerste cursus basale reanimatie gegeven in zaal Beej Bertje op Laar.In 2 groepen van maximaal 6 personen werd duidelijk en in  kleine herhaalstappen uitgelegd hoe te reageren bij een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand.

De cursus duurt normaal 4 uur, door deze op te delen in 2 avonden van 2 uur wordt de lesstof makkelijker verwerkt en opgenomen.Iedere cursist kreeg een boekje waarin stap voor stap de handelingen duidelijk uitgelegd werden.

Ook de computerpresentatie was helder en duidelijk van opzet.Na een korte uitleg volgde er steeds een demo waarna iedereen dit moest uitvoeren.

Binnenkort is het tweede deel van de cursus voor de inwoners van Laar. De cursisten ontvangen na afloop een diploma/certifikaat van de Nederlandse Hartstichting mits zij de cursus met goed gevolg afleggen.

Maar zoals het er nu naar uitziet en getuige het enthousiasme van deze groep komt dat wel goed.

Na afloop reageerde iedereen enthousiast op de professionele aanpak en instructie van Wilhelmien en Koos.

Er hebben zich 18 mensen aangemeld voor de cursus, de eerste 12 mensen hebben nu de eerste cursushelft gehad.

Er volgt nog een tweede groep, mocht u geinteresseerd zijn, neem gerust contact op.

Ook zijn er diverse mensen buiten Laar die zich aangemeld hebben omdat wij Reanimatiepartner zijn van de Nederlandse Hartstichting.

 

Kick-off Hart voor Laar

Dinsdag 17 oktober heeft de Stichting Hart voor Laar zich gepresenteerd in de zaal Beej Bertje op Laar.

Er waren diverse ge´nteresseerden aanwezig.

Wilhelmien heeft een presentatie en demonstratie gegeven mbt.hulpverlening en veel vragen zijn beantwoord.

Hieronder een korte samenvatting:

Eind vorig jaar stond er een oproep in het contactblad of er mensen waren die een werkgroep wilden vormen.

Deze werkgroep heeft een Stichting gevormd.

Dit is makkelijker om fondsen te benaderen en dit is een eis om aangesloten te zijn bij de Nederlandse Hartstichting.

De Stichting Hart voor Laar bestaat uit Mia Aendekerk, Wilhelmien van de Heuvel,

Toine van Laarhoven en Johan Smolenaers.

Mia is als bestuurslid het contact tussen Dorpsraad en Stichting.

Wilhelmien verzorgd de opleidingen.

Toine is secretaris/penningmeester.

Johan is voorzitter/technische commissie.

Onze doelstelling is dat Laar minimaal 1 stuks AED moet krijgen Ún een groep van mensen die

opgeleid willen worden om in te kunnen grijpen als er een plotselinge hartstilstand optreedt:

wij willen een maximale hulp voor overlevingskans bieden en voldoende hulpverleners met de de juiste kennis en expertise.

 

De Gemeente Weert draagt financieel niets bij.Wij moeten hier zelf voor zorgen.

Door de oprichting van een Stichting zijn er meer mogelijkheden om gebruik te maken van fondsen,

maar ook om ondergebracht te worden bij de Nederlandse Hartstichting.


Doordat Wilhelmien een erkend lid is van de Nederlandse Reanimatie Raad konden

wij onze doelstelling ook uitbreiden met het geven van opleidingen.


Hierdoor zijn wij door de Nederlandse Hartstichting erkend als Reanimatiepartner.

Wij mogen/moeten opleidingen geven voor niet alleen de mensen van Laar, maar ook de mensen erbuiten.

Via de Nederlandse Hartsichting zijn wij en de vrijwilligers ook verzekerd tijdens de inzet.


De aanschaf en installatie van 1 goede AED kost veel geld.

Daarnaast komen er ook nog kosten aan opleidingen bij die de Stichting betaald.


Wij zijn druk bezig om dit geld bij elkaar te krijgen.


De aanschaf van 1 AED is 1 punt, het onderhoud op lange termijn is het 2e punt.

Hiervoor vragen wij mensen om Vriend te worden van de Stichting.

Dit kost Ç5/jaar per gezin, voor een periode van 5 jaar, ge´ncasseerd per jaar via automatische incasso.

Bewust incassering per jaar om onderhoudsgeld echt te reserveren voor onderhoud op lange termijn.

Hierdoor weten wij ook zeker dat de kosten van onderhoud op langere termijn gewaarborgd is,

want een apparaat wat hier hangt en niet werkt daar hebben wij niets aan.


Als iemand Vriend Ún men wil als vrijwillger inzetbaar zijn dan kan hij/zij gratis deelnemen

aan onze cursus reanimatie/AED


Meer info over inzetbaarheid is te vinden op www.burgerhulpverleninglimburg.nl

De locatie is ook al bekend, dit wordt waarschijnlijk op de Aldenheerd.


Natuurlijk is 1 AED niet voldoende, hoe meer hoe beter.

Maar financieel kunnen wij er nu amper 1 aanschaffen.


Mocht u vragen hebben of alsnog ge´nteresseerd zijn neem gerust contact met ons op.

 

Hart voor Laar is erkend Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting

Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting wordt je niet zomaar.

Alleen als de lessen door een erkend Instructeur/Instructrice gegeven worden die een certifikaat heeft

van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) Ún als in de statuten opgenomen is dat de primaire doelstelling ook het geven

van lessen is, dan pas krijg je deze status.

Per 5 september 2011 heeft de Stichting Hart voor Laar deze status gekregen.

Hier zijn wij dan ook bijzonder trots op.

Al verschillende aanmeldingen en zelfs locatie beschikbaar.

Er zijn al diverse mensen die zich als vrijwilliger aangemeld hebben om opgeleid en ingezet te worden ter ondersteuning van ons AED-traject.

Verschillende mensen hebben al een EHBO/AED opleiding of al dan niet ervaring en melden zich enthousiast aan, ook mensen zonder ervaring of

zonder opleiding melden zich en en zijn welkom.

Mocht ook u ge´nteresseerd zijn, neem contact met ons op.

Parallel aan het verkrijgen van voldoende financiŰle middelen voor de aanschaf van de Medtronic Trainer 1000 verzamelen wij de namen van

diegene die zich aangemeld hebben, zij ontvangen tzt. bericht.

Ook is er een aanmelding binnengekomen om de AED te installeren, waar wij zeer blij mee zijn.......maar eerst voldoende financiele middelen

om de aanschaf te realiseren.

Wordt VRIEND van de Stichting Hart voor Laar

Wilt u niet opgeleid worden en voelt u zich toch betrokken voor dit project waar ons mooie dorp, uw naaste en uzelf bij gebaat is

wordt vriend van de Stichting: voor slechts 5 Euro per jaar per gezin, via automatische incasso over een periode van 5 jaar.

Het op deze manier bijeengekregen bedrag is een reservering voor het onderhoud van de AED op langere termijn.

Wij hebben een ANBI-status: de giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Donatie Straatspeeldag Laar

Tijdens de onlangs gehouden straatspeeldag op Laar mocht de Stichting Hart voor Laar onverwacht

een donatie ontvangen. Deze gift van iets meer als 70 Euro is weer een stap in de richting voor het aanschaffen van een AED.

Hiervoor zijn wij de gevers ontzettend dankbaar.

Keuze AED is gemaakt.

    Op 3 juni heeft de Stichting Hart voor Laar een geschikte AED gevonden, dit is de Medtronic Trainer 1000.

Dit is een degelijk apparaat geschikt voor buitentoepassing en makkelijk bedienbaar.

De keuze voor dit apparaat is 2-ledig: de stekkers van dit apparaat worden ook gebruikt door ambulance's Ún

het Politienetwerk in Nederland moet dit type AED verplicht toepassen.

Het display is duidelijk afleesbaar en de gesproken teksten zijn kort en duidelijk wat de inzetbaarheid alleen

maar ten goede komt.De firmware is upgradable waardoor het apparaat ook na meerdere jaren up-to-date blijft.

Aanschaf kan pas gebeuren na voldoende financiŰle middelen en voldoende opgeleide vrijwilligers.

Ge´nteresseerd? Klik op EHBO/AED

Wist U dat iedere minuut dat inzetbaarheid uitblijft, de overlevingskans van het slachtoffer met 10% daalt en

dat hulp bieden na een hartstilstand binnen de eerste 6 minuten cruciaal is.

Tevens zoeken wij een locatie tussen Restaurant 2, de school en Beej Bertje om dit apparaat te installeren, voelt u zich hiertoe bereid (wij verzorgen de installatie) neem dan contact met ons op.

Bankrekeningnummer geopend

De Stichting Hart voor Laar heeft vanaf 11 maart een eigen bankrekeningnummer.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer 5456.94.965 ten name van Stichting Hart voor Laar.

Wilt u Vriend van de Stichting worden, dan wordt u vermeld met uw persoonlijke boodschap. U kunt al vriend worden voor

5 Euro per jaar, via automatische incasso voor een periode van 5 jaar.

Voor donateurs wordt een vermelding met logo op onze site gezet.

ANBI status - giften zijn fiscaal aftrekbaar

Vanaf 8 maart 2011 is de Stichting Hart voor Laar erkend door de belastingdienst als ANBI Algemeen Nut Beoogende Instelling.Dit betekend dat er giften ontvangen kunnen worden zonder dat daarover schenkbelasting verschuldigd is.Als mensen een schenking doen. kan die bovendien afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting.Dit kan het zeer aantrekkelijk maken om onze stichting financieel te ondersteunen.

Oprichting Stichting Hart voor Laar is een feit:

Vrijdag 25 februari 2011 is de Stichting Hart voor Laar opgericht.

Notaris Luc Malherbe, sinds enkele jaren enthousiast inwoner van Laar, was direct bereid om belangeloos mee te werken aan de oprichting van deze stichting, die zich inzet om in het dorp Laar een aantal AED's (Automatische Externe Defribilators) te plaatsen.

Op de foto Toine van Laarhoven (secreataris/penningmeester), Luc Malherbe (notaris), Johan Smolenaers (voorzitter)